บริการของเรา

ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์
ดำเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ประเภท น้ำมันดีเซล โดยใช้รถบรรทุก (Tank Truck) ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานสากล

กลุ่มลูกค้า
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กลุ่มลูกค้า
Best Oil Company (BOC) PTE

Contact US

บริษัท ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด มีสำนักงานอยู่ทั้งหมด 2 แห่ง