ร่วมงานกับเรา

บริษัท ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงาน เพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโต และขยายตัวธุรกิจ

1. พนักงานขับรถน้ำมัน

คุณสมบัติ :
– เพศ : ชาย
– อายุ : 28-60 ปี
– วุฒิ : ภาคบังคับตามกฎหมาย หรือไม่ต่ำกว่า ม.3
– มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 และ ใบอนุญาตขับขี่ต้องไม่เคยถูกเพิกถอน หรือ หยุดขับขี่ชั่วคราว หรือยังไม่หมดอายุ
– ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถูก Black List หรือมีประวัติ ทุจริตจากกลุ่มบริษัทน้ำมัน และผู้ว่าจ้างอื่นใด
– ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

สวัสดิการ :
– ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด)
– โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
– ค่าโทรศัพท์ และค่าโทรตามตกลงกับทางบริษัท
– สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
– สิทธิ์ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามเงื่อนไขของบริษัท

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานหน้าคลัง

คุณสมบัติ :
– เพศ : ไม่จำกัดเพศ
– อายุ : 22-60 ปี
– วุฒิ : ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

สวัสดิการ :
– ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด)
– โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
– ค่าโทรศัพท์ และค่าโทรตามตกลงกับทางบริษัท
– สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
– สิทธิ์ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามเงื่อนไขของบริษัท

Contact US

บริษัท ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด มีสำนักงานอยู่ทั้งหมด 2 แห่ง