มาตรฐาน คุณภาพ
ระดับสากล

บริษัทได้รับการรับรองมาตราฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก บริษัทมาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการติดตั้ง GPS ให้กับรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อควบคุม, ติดตาม, ตรวจสอบ และประเมินผล การขนส่งน้ำมันของรถบรรทุกน้ำมัน ทำให้การขนส่งน้ำมันมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ได้รับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก บริษัทมาตรฐานระดับโลก

ระบบ GPS ติดตามการขนส่งน้ำมัน

บริษัทได้ทำการติดตั้ง GPS กับรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการขนส่งน้ำมันของรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้ได้คุณภาพการขนส่ง ในระดับสากล

บริการของเรา

ธุรกิจการให้บริการขนส่งน้ำมัน
บริษัท ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ประเภท น้ำมันดีเซล โดยใช้รถบรรทุก (Tank Truck) ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามมาตรฐานสากล

คู่ค้า และลูกค้า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัทพลังงานแห่งชาติ ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจร รวมถึง ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนในธุรกิจสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ ผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงาน เพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโต และขยายตัวธุรกิจ

ตําแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
– เพศ : ชาย
– อายุ : 28-60 ปี
– วุฒิ : ภาคบังคับตามกฎหมาย หรือไม่ต่ำกว่า ม.3
– มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 และ ใบอนุญาตขับขี่ต้องไม่เคยถูกเพิกถอน หรือ หยุดขับขี่ชั่วคราว หรือยังไม่หมดอายุ
– ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถูก Black List หรือมีประวัติ ทุจริตจากกลุ่มบริษัทน้ำมัน และผู้ว่าจ้างอื่นใด
– ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

สวัสดิการ :
– ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด)
– โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
– ค่าโทรศัพท์ และค่าโทรตามตกลงกับทางบริษัท
– สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
– สิทธิ์ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามเงื่อนไขของบริษัท

คุณสมบัติ :
– เพศ : ไม่จำกัดเพศ
– อายุ : 22-60 ปี
– วุฒิ : ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

สวัสดิการ :
– ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด)
– โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
– ค่าโทรศัพท์ และค่าโทรตามตกลงกับทางบริษัท
– สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
– สิทธิ์ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย ตามเงื่อนไขของบริษัท

ติดต่อเรา

บริษัท ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด มีสำนักงานอยู่ทั้งหมด 2 แห่ง

ที่อยู่: 59 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 0 2075 9697

ที่อยู่: 279/6 หมู่ 6 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
โทร: 0 2075 9697